BẢO VỆ TRƯỜNG HỌC

BẢO VỆ TRƯỜNG HỌC

Dịch Vụ Bảo Vệ Trường ĐH Mở - Cơ Sở Hồ Hảo Hớn

Trường học là cơ sở giáo dục được thiết lập để tạo ra môi trường học tập cho học sinh, sinh viên dưới sự hướng dẫn của các giáo viên, giảng viên. Trong các hệ thống trường học, có trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học và trường cao đẳng đại học hoặc trường đại học. DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP AN NINH 24H cảm thấy vinh dự vì hiện đang làm dịch vụ bảo vệ cho các trường học bao gồm cả trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học và trường cao đẳng đại học,

Dịch Vụ Bảo Vệ Trường ĐH Mở - Cơ sở Bình Dương

Chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong các hoạt động, sự kiện lớn của Trường;

Dịch Vụ Bảo Vệ Trường ĐH Mở - Cơ sở Đồng Nai

Đảm bảo an ninh, trật tự đem lại cảnh quan môi trường sư phạm trong khuôn viên Trường.ăng cường an ninh cho con người và tài sản; Đảm bảo trật tự cho các họa động của nhà trường.

Dịch Vụ Bảo Vệ Trường ĐH Mở - Cơ sở Nguyễn Kiệm

DỊCH VỤ BẢO VỆ CHO CÁC TRƯỜNG HỌC Hiện nay, DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP AN NINH 24H đang cung ứng dịch vụ bảo vệ cho các trường học. Dịch vụ bảo vệ PMV đang làm cho đủ cả 5 hệ thống trường học, bao gồm: Trường mầm non quốc tế EtonHouse E-Maison Trường tiểu học song ngữ quốc tế Horizon Trường trung học sơ sở song ngữ quốc tế Horizon Trường trung học phổ thông song ngữ quốc tế Horizon Trường đại học Đồng Nai

Dịch Vụ Bảo Vệ Trường ĐH Mở - Cơ sở Võ Văn Tần

Trật tự và an toàn trường học Về trật tự cũng vậy! Trật tự trong trường, ngoài trường trường. Trật tự giờ đến trường, giờ lên lớp, giờ ra chơi và giờ ra về … Về an toàn thì gồm có an toàn về người trước mọi sự mâu thuẫn, tấn công. An toàn về cháy, nổ, sự cố gây thương vong. An toàn về tài sản cơ sở vật chất của nhà trường.

Zalo
Hotline